Povijest

prilog29 mala200

U proljeće 1895. godine rođena je ideja o osnivanju društva. Iste godine 10. kolovoza održana je osnivačka skupština u selu Luškići. Te godine zagrebački su studenti spalili mađarsku trobojnicu kao simbol mađarizacije. Tadašnje su vlasti sa nepovjerenjem gledale na sve što je nosilo hrvatsko ime, što je bio slučaj i s nazivom našeg društva, te su nam nekoliko mjeseci stvarali probleme, zbog teksta našeg statuta. Popustili su tek kada je za nas osobno garantirao naš pokrovitelj, grof Miroslav Kulmer, koji je uz šestinskog župnika Matiju Miletića bio jedan od osnivača.

Prvi javni nastup Sljemenaši bio je na pogrebu oca domovine dr, Ante Starčevića, koji je umro 28. veljače 1896. Starčević je prema osobnoj želji pokopan na šestinskom gorblju u šestinskim opancima.

Na prvom koncertu održanom u vrtu Schneiderove restauracije, muški zbor je otpjevao skladbu "Poputnica Sljemena". Tekst je na zamolbu Upravnog odbora Društva napisao 1896. Dragutin Domjanić, a uglazbio zborovođa Janko Slogar u stilu budnice. Poputnica je do današnjih dana ostala prepoznatljiv simbol našeg Društva.

Društvo "Sljeme" ponovno se proslavilo pjevanjem nadgrobnice 1904. godine prigodom podizanja spomenika žrtvama Khuenova nasilja - palim seljacima u Zaprešiću. Prva značajna turneja  Sljemena, bila je 1904. godine u Liku i Hrvatsko primorje.

Još su poznati koncerti ˝Sljemena˝ 1907. u Zagrebu (u dvorani tadašnje streljane) i 1908. u Ljubljani, na posveti barjaka pjevačkog društva "Slavec". . Iz članka "Hrvatsko seljaštvo za hrvatku pjesmu", objavljena u "Starčevićancu" br. 10 od 5. listopada 1908. godine, razabire se da su se na koncertu taj put vidjeli predstavnici svih političkih stranaka. To je dokaz da je postojao interes za Društvo, bez obzira na stranačku pripadnost nazočne gospode. Taj koncert su uveličale tada istaknute osobe javnog i kulturnog života, Miroslav Kulmer, Luka Starčević i neki drugi. Osobitu pozornost pobudio je posjet istarskog prvaka dr. Matka Laginje. Godina 1909. značajna je po tome  što je u Šestinama srušena stara i na istom mjestu izgrađena nova župna crkva. Nova crkva je posvećena 19. 12. 1909.  godine. Na tom slavlju je sudjelovalo i Društvo.

Na fotografiji iz 1912. godine zapisano je "Uspomena na Sokolski slet", prigodom kojeg je Društvo pjevalo u vrtu "Kola". Društvo je aktivno radilo sve do početka prvog svjetskog rata. Tada su pjesmu i svirku zamjenili oružjem. Nekoliko članova se nije nikada vratilo sa fronte, a neki su prošli strahote ruskih logora.

Poslije rata Društvo je obnovilo rad uz pomoć braće Radić i budućeg predsjednika dr. Ivana Pernara.

 Hrvatski seljački savez je prije prvog svjetskog rata davao naglasak na tekstove pjesama, nakon rata naglasak je dan na glazbu. Trebalo je stvoriti i njegovati pjesmu na osnovi hrvatskoga narodnog glazbenog izraza. Težište je prebačeno s društveno-političkog polja na umjetnost, odnosno na tehničko dotjerivanje izražajnih sredstava i mogućnosti zbornog pjevanja i vokalne umjetnosti uopće. Od tada počinje ozbiljan rad na njegovanju pjesme te se pridaje veće značenje našim pjevačkim zborovima. Jedna od vodećih uloga u tom pokretu pripala je HSPD "Sljeme", s kojim surađuju istaknuti zborovođe i veći broj naših najboljih skladatelja.

Godine 1925., prigodom proslave 1000. godišnjice Hrvatskoga kraljevstva, "Sljeme" je s ostalim društvima župe "Lisinski" i "Matija Gubec" pjevalo pred Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu. Zborovi su pjevali pod ravnanjem profesora Rudolfa Matza. Dokument o proslavi 1000. godišnjice Hrvatskoga kraljevstva (spomen-ploča Još nas im, još Hrvata) nalazi se na pročelju crkve u Šestinama, te su Sljemenaši na toj proslavi sudjelovali kao Društvo domaćin.

Godina 1926. bila je, za razliku od prethodnih, jedna od najplodnijih. Odmah na početku godine, tj. 23. siječnja, Društvo je organiziralo turneju u Međimurje. Prilikom ove turneje Sljemenaši su posjetili pogranično mjesto Lendavu i imanje Janekovića.

Jedna od vrlo uspješnih turneja, koja je ostavila dubok dojam na mještane Subotice i Tavankuta u Bunjevačkom zagorju, bila je organizirana u zimi 1926. godine. "Sljeme" je krenulo na tu turneju 27. veljače iz Zagreba. Koncert je održan 28. veljače poslije podne u Subotici i Paliću. U ponedjeljak, 1. ožujka, "Sljeme" je održalo koncert u Tavankutu u Bunjevačkom zagorju. Održan je u dvorištu pod vedrim nebom jer je došlo više od dvije tisuće seljaka. Poslije koncerta Sljemenaši su otplesali poznati "šestinski drmeš". Sudjelovalo je "Sljeme" 1926. godine i na Smotri hrvatskih seljačkih pjevačkih društava.

Društvo je  22. rujna 1926. godine krenulo na turneju po Dalmaciji i Bosni. Održani su koncerti u Šibeniku, Splitu i Dubrovniku, od kuda su krenuli u Mostar, Sarajevo i Bosanski i Slavonski Brod.

U ožujku 1928. godine pripremljena je turneja u Sušak, a na povratku je Društvo nastupilo s istim programom i u Karlovcu. "Sljeme" je s "Novom zorom" iz Lomnice sudjelovalo na Sveslavenskom pjevačkom savezu, gdje su u Pragu, 17. i 18. svibnja 1928. godine zastupali Hrvatski pjevački savez i pobijedili na tom natjecanju. Na tom je Kongresu Mješoviti zbor "Nova zora" iz Lomnice kod Velike Gorice nastupio s 50 pjevača, a "Sljeme" s muškim zborom od 30 pjevača. U Pragu su se Sljemenaši susreli s braćom Radić. Koji su samo dva mjeseca kasnije stradali u atentatu u Beogradskoj narodnoj skupštini.

Godine 1929., u mjesecu travnju, "Sljeme" je organiziralo turneju u Slavonski i Bosanski Brod te Vinkovce. Seljački pjevački zborovi župe "Matija Gubec" održali su priredbu u lipnju 1929. godine u Zagrebačkom zboru. Na toj priredbi sudjelovali su pjevački zborovi iz cijele Hrvatske, a Sljeme je sa stažem od 35 godina  bilo najstarije. Iste godine bile su još turneje - u Koprivnicu i Viroviticu.

1931. godine, rukovodstvo Društva na čelu s dr.Ivanom Pernarom, odbilo je sudjelovati na dočeku kralja Aleksandra prilikom njegova posjeta u Šestine. Bez obrazloženja, zabranjen je rad Društva. U jednom novinskom članku iz 1937. , spominje se da je razlog bio predsjednik Pernar, koji je u to vrijeme bio važna politička ličnost. Godinu dana nakon raspuštanja i zabrane rada, "Sljeme" upornošću svojih rukovoditelja uspijeva skinuti zabranu, ali do 1935. godine nije bilo značajnijih nastupa. Te godine počinju pripreme za proslavu 40 godišnjice Društva, koja je održana 1936.

Ogranak Seljačke sloge iz Trebarjeva i HSPD "Sljeme" priredili su u veljači 1937. godine priredbu u Hrvatskom glazbenom zavodu, namijenjenu obljetnici smrti humanista i filozofa Antuna Radića (10. 2.) U lipnju je HSPD "Sljeme" nastupilo i na II. festivalu Hrvatskoga pjevačkog saveza u Zagrebačkom zboru. Na tom festivalu održane su dvije smotre. Te godine Društvo je organiziralo turneju u Sušak, Crikvenicu, Novi Vinodolski i Senj. Sljedeće godine Društvo je priredilo koncert u Karlovcu, na zabavi Društva "Napredak", a nekoliko mjeseci kasnije turneju u Sisak, Samobor, Slavonski Brod i Novu Gradišku. U 1938. godini organizirano je gostovanje u Ludbregu, rodnom mjestu zborovođe Juraja Salaja te u Ivanić Gradu.. Godine 1939., 10. prosinca  "Sljeme" je na natjecanju i smotri župe "Matija Gubec" osvojilo naslov prvaka župe. "Sljeme" je sudjelovalo na koncertnoj priredbi Bačko-baranjskih Hrvata u travnju 1940. godine. Na posljednjem natjecanju na smotri Hrvatske seljačke župe "Matija Gubec", 30. siječnja 1941. godine, "Sljeme" je ponovno osvojilo naslov prvaka nastupivši sa 7 točaka programa.

Tijekom drugog svjetskog rata Društvo je opstalo samozatajnim radom. Poratne godine donose nove teškoće. Osnutkom općine Šestine 1952., Društvo je dobilo potrebna sredstva za normalan rad. Kupljeni su instrumenti kako bi se obnovila i tamburaška sekcija. 1956. proslavljena je 60. Obljetnica. U sklopu proslave održan je koncert u Glazbenom zavodu i otkrivena spomen ploča osnivaču Aleksandru Bahorićuna njegovoj kući u Lukšićima.

Sve do 1971. Godine Društvo je djelovalo nastupajući na svim lokalnim svečanostima, ali rad nije bio intenzivan, zbog nedostatka novčanih sredstava. Te godine pokrenuta je akcija za pomlađivanjem i zbor je povećan na 42 pjevača. Godine 1972. HSPD "Sljeme" Šestine obilježava 75. godišnjicu osnutka i rada. Iako se proslava trebala održati početkom siječnja 1971. godine, odgođena je zbog nedostatka financijskih sredstava potrebnih za njenu organizaciju i održavanje, kao i zbog obnavljanja aktivnosti Društva. Do kraja godine Društvo je sudjelovalo na nekoliko nastupa što su ih organizirale društvene i političke organizacije.

Razdoblje od 1972. do 1974. prekretnica je u radu Društva. Njegova aktivnost postala je znatno intenzivnija, a djelatnost se proširila: uz postojeći pjevački zbor s dugom i sadržajno bogatom tradicijom, osnovana je tamburaška sekcija - 1973., a sljedeće 1974. godine, u suradnji s Osnovnom školom Šestine, i folklorna sekcija. Prvi "Šestinski dan" održan je 1974. godine. Rukovodstvo Društva željelo je, predvođeno predsjednikom g. Krajačem, pučanstvo šestinskog kraja u ljetno, kolovoško poslijepodne upoznati s radom Društva koje djeluje tu, u njihovoj neposrednoj blizini. Krajem 1975. godine postojećem muškom zboru pridružile su se i pjevačice te je zbor postao mješovit. Broj održanih nastupa tijekom 1975. daleko je nadmašio dotadašnje godine. Bio je to rezultat  povećanog broja sekcija i raznolikosti njihovih programa. Tamburaška sekcija gostovala je u Japanu. Nastup do nastupa i “Sljeme” je 1976. godine proslavilo 80. obljetnicu rada. U povodu toga je postojeća monografija Društva (izrađena za 75. godišnjicu) dopunjena posebnim kratkim dodatkom u kojem su navedene aktivnosti Društva u posljednjih pet godina. Svečani koncert u čast obljetnice održan je 21. studenoga, u Radničkom narodnom sveučilištu Moše Pijade (današnje Otvoreno učilište). Cijela se obljetnica održavala pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora.

Bogata aktivnost Društva nastavljena je i 1977. godine. Krajem godine, na poziv Društva "Kolo Slavuj" iz Unterpulendorfa (Donja Pulja), HSPD "Sljeme" Šestine gostovalo je u Gradišću. Za uspješnu i sadržajno bogatu aktivnost, Društvo je te godine odlikovao Ordenom zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom u povodu 80. godišnjice postojanja   predsjednik tadašnje države Jugoslavije. U 1979. godini Društvo je realiziralo 31 nastup. Treba istaknuti i još jedan posjet gradišćanskim Hrvatima u Neudorfu (Novo Selo), od 30. studenog do 1. prosinca. I u 1980. godini Društvo je aktivno, nastupa na svim smotrama, odaziva se na sve pozive, a u mjesecu studenom sve sekcije zajedno snimaju petnaestominutnu emisiju za zagrebačku televiziju. Novo pridošli članovi u tamburaškoj i folklornoj sekciji brzo su se uklopili u rad Društva i sve je bilo spremno za 1981. godinu kada se proslavljala 85. godišnjica Društva. Najprije koncertom u kazalištu "Komedija", a zatim "Šestinskim danom" s umjetničkim programom i narodnom veselicom. Valja spomenuti i gostovanje u Đakovu - prvi put na "Đakovačkim vezovima", te već tradicionalno u Gradišću kod KUD "Kolo-Slavuj". Nakon te, jubilarne, slijedi mirnija 1982. Ali, i krajem te godine “Sljeme” je ponovno na zanimljivoj turneji, ovaj put u Francuskoj, na poziv Saveza klubova i društava jugoslavenskih radnika (na privremenom radu). Program je bio pripremljen s mnogo entuzijazma i zanosa, tako da su nastupi u Metzu, Rouansu (kraj Lyona) i Parizu.

1983. sudjelovali smo na 6. plesnoj smotri koju je organizirala Zajednica kulturno-umjetničkih društava Zagreba. Uspješnom izvedbom pred stručnim sudom, osiguran je nastup u HNK-u na završnoj priredbi sljedeće godine među najboljim društvima na području grada Zagreba. Značajan je nastup orkestra na 11. smotri kajkavske zborske popevke (KD Vatroslava Lisinskog, 25. 11. 1984.) zajedno s muškim pjevačkim zborom. U razdoblju od 7. – 11. lipnja folklorna i tamburaška sekcija gostovale su u Njemačkoj, na poziv nogometnog kluba "Croatia" iz Gaggenaua. Ponovno smo sudjelovali na Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, održanoj od 21.  27. srpnja. U 1985. godini "Sljeme" se pripremalo za proslavljanje 90. obljetnice. Gostovali smo ponovo u Gaggenau. 1986. godine snimljen je 45-minutni program za potrebe Radio Zagreba, uz sudjelovanje svih sekcija. Te je godine proslavljena 90. Obljetnica u kazalištu Gavella. Folklornoj sekciji Društva ukazana je čast da jedina od svih prigorskih društava sudjeluje u svečanom otvaranju najveće sportske priredbe ikada održane u gradu Zagrebu, 14. svjetskih sportskih studentskih igara "Univerzijada 87". Početkom 1989. godine HSPD "Sljeme" održava sada već tradicionalni godišnji koncert "Moj Zagreb, tak imam te rad", 22. siječnja u KD Vatroslava Lisinskog. Slijedio je poziv za gostovanje Društva u SR Njemačku, od obiteljskog udruženja "Zrinski" iz Offenbacha, a u povodu završnih svečanosti u čast svibanjskih manifestacija.

1990. ponovo učestvujemo na smotri folklora. Značajno je bilo i postavljanje spomenika banu Josipu Jelačiću, u čijoj su ceremoniji sudjelovali i Sljemenaši. U svibnju 1991. Održana je proslava 95. obljetnice. Početkom jeseni, rad je stavljen u mirovanje radi ratnih operacija, ali slijedeće godine rad se nastavlja. 1994. gostovalo se u Rimu, ali u isto vrijeme dio članova je kranuo s humanitarnim konvojem u Lašvansku dolinu. Slijedeće godine za vrijeme Oluje gostovalo se je u Antauu, na proslavi 750. godišnjice grada. Tako smo došli do 100. obljetnice. Svečani koncert održan je u HNK. 1997. Sudjelovali smo na Đakovačkim vezovima, 28. i 29. lipnjana 4. susretima hrvatskih folklornih ansambala u Donjem Vidovcu nedaleko od Čakovca, 27. i 29. rujna na 32. vinkovačkim jesenima i putovalo u Francusku.

1998. od 26. do 29. lipnja folklorna sekcija putovala je u Švicarsku,  na Festival nacija u Willu.  Drugo putovanje održano je od 11. do 14. Prosinca u Slovačkoj.

1999. godine održani su slijedeći značajniji nastupi: 14. veljače  gostovanje u Italiji na karnevalu u u Nimisu. Posebno smo ponosni što je 17. lipnja Društvo održalo koncert u Borovom naselju u Vukovaru,  a u sklopu svečanog puštanja u rad obnovljene elektroenergetske mreže na Mitnici. Kraći program održan je i na samoj Mitnici.

Od 1. do 10. Svibnja gostovalo se u Francuskoj.

2000. godine ponovo smo gostovali na karnevalu u Nimisu u Italiji. Godina 2001. još je jedna u nizu slavljeničkih godina Društva. Održan je koncert u HNK pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog sabora. Od 10. do 19. prosinca 2002.– bili su dani vrlo intenzivnog rada Društva. Naime, obavljala su se tonska snimanja pojedinih sekcija za potrebe izdavanja prvog CD-a i audiokasete s hrvatskim božićnim pjesmama, pod nazivom “Zdravo budi, mladi kralju”. Godina 2003. ostat će pomlatku u lijepom sjećanju. Ostvarili su svoje prvo gostovanje izvan Zagreba. Od 20. do 22. lipnja u Trogiru je održana 2. folklorna manifestacija mladih «Na mladima svijet ostaje». 2004. gostovanje na Dugom otoku.

„Sljeme“ se 18. Siječnja 2005. s pomlatkom folklorne i tamburaške sekcije priključilo programu priređenom na Trgu bana Jelačića, u povodu skijaške utrke ženskog slaloma za Svjetski kup na Sljemenu nazvane „Snježna kraljica“. Društvo je dobilo poziv za gostovanje u Češkoj te su zboraši i tamburaši krenuli na put 25.08. i ostali tri dana. Drugo gostovanje je bilo u Austriji u prosincu. Tamburaši su sudjelovali na festival folklora u Sofiji, u Bugarskoj.

2006. održan je koncert u HNK povodom 110 godišnjice rada.

Iz Austrije smo dobili poziv za gostovanje pa su 7. 12. 2007. zboraši i tamburaši krenuli na dvodnevni put u Beč, u mjesto Parndorf, gdje su nas naši Gradišćanci lijepo ugostili.

2008. najzačajniji događaj za naše Društve je bila audijencija kod predsjenika RH.

U travnju 2009. smo putovali u Republiku Češku, u suradnji s Centrom za kulturu i film A. Cesarca i OŠ Pavleka Miškine. Krajem mjeseca svibnja krenulo je 60 članova u Bosnu, gdje smo obnovili sjećanje na „Bijeli put za Bosnu srebrnu“. Nastupili smo u Fojnici i Novoj Bili, a u Vitezu smo položili vijence na dva spomenika poginulima. Nastup za turističku zajednicu, 19. rujna, odradili su folkloraši i tamburaši. Turistička zajednica snimila je ovaj događaj za potrebe svoje promidžbe.

U nedjelju, 12. rujna 2010.  tradicionalnim mimohodom u popodnevnim satima započeli su 17. priločki folklorni susreti na kojima se u nekoliko sati ispunjenih pjesmom i plesom moglo vidjeti sve bogatstvo nošnji i folklorne tradicije iz cijele Hrvatske. Polovica tamburaša je nastupala u Prelogu, a drugi dio je putovalo u Češku s ˝Češkom besedom˝. KUD ˝Izidor˝ pozvao je tamburaše da ih prate u Padovu. Koncert je održan ispred bazilike svetog Antuna Padovanskog 16. listopada.

U prošloj godini obilježili smo 115. obljetnicu djelovanja. Tim povodom održali smo cijelovečernji koncert u KD Vatroslav Lisinski. Izdali smo bogato ilustriranu monografiju na 180 stranica, koja će ostati budućim naraštajima na spomen ljudi čiji su korijeni duboko usađeni u kulturu našeg grada. Prošle godine samo od značajnijih nastupa imali nastup u Gradišću u Austriji, u Mađarskoj, Puli, Osijeku, Vrgorcu i Šibeniku. Sudjelovali u velikoj povorci „Hrabri ljudi“ u Vukovaru. Šest godina organiziramo samostalne izložbe sekcije za izradu narodnih nošnji „Šestinske švelje“, u zemlji i inozemstvu.

Ponosni smo na dva značajna odličja, koja smo dobili u protekloj godini, a to su Medalja grada Zagreba i Povelja Republike Hrvatske za osobite zasluge i izniman doprinos u očuvanju kulturne baštine i tradicijske kulture koju nam je uručio Predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović. Potpisali smo suradnju s turističkom i razvojnom Udrugom iz Mađarske „Csokonaival Somogyban“, s ciljem pomaganja i suradnje na društvenom, kulturnom i gospodarskom nivou, te uzajamnog predstavljanje naših naslijeđa i kulture.

2012.  godina je počela s svečanim božićnim koncertom 6. siječnja u crkvi sestra klarisa u Mikulićima.

Nakon toga smo 15.1. 2012.  krenuli s pripremama za Prigorski dan. Za ovaj koncert su se pripremale sve sekcije Društva. Švelje i opančari pripremali su svoje radove za izložbu. Folklor je vježbao koreografiju Pjesama i plesova Slavonije, koji su izvodili kao zasebnu točku Sljemena. 16 članova je vježbalo za zajedničku točku Drmešijade.

Muški i ženski zbor uz redovne probe, održavali su dodatne probe u Markuševcu, zajedno s ostalim članovima prigorskih društava.

Djeca iz srednje folklorne grupe, učestvovala su u točci  - Mladost Prigorja.

Nakon Prigorskog dana, sve su sekcije uvježbavale svoje točke za Smotru zagrebačkih folklornih amatera. Na smotri smo dobili vrlo dobre ocjene, a veliki folklor i tamburaški sastav su sudjelovali u završnom koncertu Smotre u lipnju. Tamburaši su na smotri pratili i  DV iz Markuševca. 10. ožujka folkloraši i tamburaši održali su u Bistri koncert za članove staračkog doma. Švelje su u Green gold centru povodom Uskrsa, imale radionice za javnost i izlagale svoje radove. To su ponovile i na sajmu suvenira, gdje su također vršile prezentacije.

Na praznik rada u isto smo vrijeme održali dva koncerta, jednosatni  ( Folklor i tamburaši) u parku Maksimir i na otvorenju prostora radnica Kamenskog (ženski zbor). 13. 5. Svečana pjevana misa u crkvi kod sestara Kalarisa u Mikulićima – muški i ženski zbor.

Na dan grada Zagreba pedesetak naših članova je sudjelovalo na misnom slavlju i povorci na Kamenita vrata. U svibnju je dječji folklor s tamburašima sudjelovao na dva događanja, a to su Međunarodni dan obitelji održan u Donjoj Stubici i na dječjoj smotri folklora u Velikoj Gorici. Krajem mjeseca nastupali su muški zbor, ženski zbor, tamburaši i mali folklor, na VI. susreti pjevačkih zborova, puhačkih orkestara i folklora u Hruševcu Kupljenskom. Na zamolbu gradonačelnika, tamburaši su svirali u Zoološkom vrtu, kod kaveza s vukovima -  košarkaški klub Cibona – kum vukovima. 3. lipnja održali smo nastup za turističku zajednicu. U programu su sudjelovali muški i ženski zbor i tamburaši. Tom prilikom je sa nama sudjelovao i zbor sv. Mihovil iz Šibenika, te su i oni dali dio programa u dvosatnoj šetnji gradom. Slijedeći vikenda muški zbor i švelje bili su u Donjoj Stubici, na manifestaciji pod nazivom Samo da je srcu vesele.

Dan Okićke trešnje- nastup muškog zbora i tamburaškog orkestra.

Na Malom Lošinju izveli smo 7. srpnja, dvosatni koncert u središtu grada, koji je bio prepun turista.

Na programu su bile četiri koreografije u izvedbi dječjeg i velikog folklora, te intermezzo tamburaša.

Ovo smo ponovili slijedeći vikend na Viru, samo što su umjesto velikog folklora sudjelovala oba zbora.

U kolovozu su u Zagrebu održane 7. Europske igre dijaliziranih i transplatiranih. Za ovo događanje Sljeme je dobilo specijalan poziv, da u ime hrvatskog folklora sudjeluje na otvaranju i na svim događanjima tjekom deset dana. Švelje su izlagale svoje radove na pojedinim mjestima, kako bi izvođače upoznali s našom kulturnom tradicijom. Posebno smo ponosni što smo se humanitarno odazvali na poziv udruge Transplant i učestvovali na ovim igrama, od otvaranja do zatvaranja.

1. i 2. rujna organizirali smo „ ŠESTINSKI DAN“ 38. puta za redom. Zbog kiše nastupilo je samo pet društava iz inozemstva, koja su mogla stati u ovu dvoranu.
9. rujna sve sekcije su sujdelovale na hodočašću na Mariju Bistricu.
14. rujna folklor i tamburaši su izveli jednu točku na Etno reviji koja se održala na Zrinjevcu. Švelje su izlagale nošnje.
16. rujna program za Turističku zajednicu grada Zagreba- veliki folklor, ženski zbor, tamburaši
Nastup na Bundek festu 21. Rujna - muški zbor, folklor i tamburaši
23. rujna program za Turističku zajednicu grada Zagreba- dječji folklor, tamburaši
29. i 30. rujna nastup u Zselicszentpálu u Mađarskoj, nastupali su ženski zbor, folklor i tamburaši, švelje su imale izložbu, 30.9. smo posjetili staro etno selo i išli vidjeti Balatonsko jezero
19. - 21. listopada izložba Švelja u Puli
28.  i  29. listopada smotra folklora „Uskopaljske jesneni“ – BIH – Gornji Vakuf -Uskoplje. Sudjelovali tamburaši i veliki folklor
1. prosinac je po broju događaja i nastupa  u razmaku od par sati vjerovatno prvi u povjesti Sljemena. Bio je  to jedan jako buran dan, jer se je trčalo sa jednog nastupa na drugi. U 15 sati otvorena je ovdje izložba švelja- sve sekcije su izvele program. Nakon toga muški, ženski zbor i tamburaši  su jurili na Paljenje prve adventske svijeće na Jelačić placu i Manduševcu - i za kraj su nastupali kod Vrapčanaca. 
2.12. pjevana misa i koncert u Šestinskoj crkvi za apostolskog nunicija
8.12. u 12 sati Jelačić trg - Advent u srcu Zagreba folklor, tamburaši i muški, ženski zbor,
15. 12. u 17 sati Cyti center Žitnjak - muški i ženski zbor , folklor, tamburaši
16.12. u 17 sati Cyti center Jankomir - muški i ženski zbor, folklor, tamburaši
19.12. DV Iskrica - Božićni koncert - dječji folklor, tamburaši
20.12. Vojno učilište Črnomerec - dječji folklor, tamburaši - Božićni koncert
26.12. Šestine sv. Mirko -  sve sekcije - snimanje koncerta za TV
 
2013. god. 
 
Godinu smo započeli sa uobičajenim svečanim božićnim koncertom, koji je održan 6. siječnja u crkvi sestra Klarisa u Mikulićima. 
Družina sastavljena od švelja, opančara i tamburaša krenula je 9.ožujka u Vinkovce u posjet Udruzi Škrinjica. 
17.3. održan je 10. Prigorski dan  u KD V. Lisinski na kojem su sudjelovale sve sekcije, a sekcija Šestinske švelje izlagala je u predvorju dvorane. 
7.4. održan je nastup u emisiji Kudovizija na Z1, 
13. i 14.4. nastup na veslačkoj regati - folklor
23. travnja pomladak folklora i mali tamburaši odradili su svoj nastup na 36. Smotri FAGZg u Lisinskom
16.4. nastup na otvaranju Kuglačkog kluba Grmoščica u Kustošiji - folklor, tamburaši, muški zbor
28.4. nastup na koncertu ZAFAZ-a,Sljeme je imalo dvije koreografije Prigorje i premijerno je izvedeno Drenov bok, Trebarjevo desno.
1.5. nastup u Maskimiru, folklor i tamburaši, a u isto vrijeme muški zbor  je nastupao u Kustošiji, 
3. svibnja krenula su dva puna autobusa u Šibenik. Povod je bio bratimljenje Muškog pjevačkog zbora sv. Mihovil iz Šibenika i HSPD „Sljeme“ Šestine-Zagreb. 
Toga dana popodne, u Gradskoj vječnici je održana svečanost povodom 40. obljetnice djelovanja MPZ sv. Mihovil i bratimljenje dvaju društava. Nakon bratimljenja izveli smo spontani program pred katedralom sv. Jakova. Zajednički smo se fotografirali i uz pjesmu i tamburaše, izmamili turiste iz svih brodica na rivi. Slijedećeg dana ujutro više od pola članova krenulo je u nacionalni park Krka u obilazak slapova. Navećer je održan zajednički koncert u Šibenskom HNK. SV. Mihovil je na koncertu pod dirigentskom palicom dirigentice Vladimire Nakić izveo opširan i zahtjevan program, od klasičnih i sakralnih izvedbi, preko domaćih autora do popularnih skladbi. Sljeme je na oduševljenje pulike izvelo Ladarke, tamburaški intermezzo i pjesme i plesove iz našeg kraja. Švelje su u predvorju izložile svoje radove, da i Šibenčani vide što se kod nas radi.Nakon koncerta održana je svečana večera u hotelu Imperijal u Vodicama. Družili smo se i zabavljali sa našim pobratimima, do ranih jutarnjih sati. U nedjelju ujutro smo se odmarali i kupali, a nakon toga smo krenuli u Puljane, gdje nam je domaćin bio naš dugogodišnji sponzor, gospodin Ivan Bračić.  Doček u Puljanima i gostoprimstvo obitelji Bračić, teško je opisati nekome tko to nije doživio. Trebalo je ugostitit stotinu ljudi, a našim domaćinima i njihovim rođacima, to je više nego uspjelo. Uz bogatu trpezu i izuzetno raspoloženje, sati su protekli brzo. Pjevalo se i plesalo. Bila je to jedna od zabava za pamćenje u tom kraju. Dugo smo se opraštali od naših domačina. Vjerujte svi smo bili jako tužni što moramo krenti kući. 
8. svibnja folklor i tamburaši nastupali su na 36. Smotri FAGZ u Lisinskom.  
14. svibnja. ženski zbor odradio je svoj nastup 36. susretima Zg glazbenih amatera u Prečkom
24.5. nastup u Hruševcu Kupljenskom, muški i žesnki zbor, tamburaši i mali folklor
31.5. dan grada Zagreba- misa u Katedrali -prisutstvovale su sve sekcije
5.6. tamburaši na 36. susretima Zg glazbenih amatera u Prečkom
8.6. nastup tamburaša i pomlatka folklora za TZZG
9.6. muški zbor 36. susretima Zg glazbenih amatera u Prečkom
15.6. išli smo kod našeg bratkog društva na Okić, gdje su održani Dani Okićke trešnje,  a nastupali su folklor i tamburaši.
Kako se nama puno puta dogodi da imamo u isto vrijeme više nastupa, na DanimaVidovca,  nastupali su pomladak folklora i tamburaša
Slijedio je nastup u OŠ Medvedgrad. pa u vrtiću Iskrica.
20.6. Nastup u vrtiću Petar Pan - folklor i tamburaši
30.6. nastup u emisiji Kudovizija na TV Z1-članovi folklorne sekcije
15.-21.07.održan je II seminar Bunjevačkog stvaralaštva i bunjevačkih plesova; u Tavankutu, u Vojvodini (prisustvovalo nekoliko članova folklorne sekcije)
16.-18.08. Sljemenaši su uzvratili posjet HKUD „Brda“ iz Izbičnog u Hercegovini. Povod je bila dugogodišnja manifestacija Izbičijada, koja okuplja domaće i raseljene mještane kao i prijatelje tog mjesta. To je kulturno-zabavna i športska manifestacija, koja se održava 16. kolovoza svake godine u mjestu Izbičnu. Krenuli smo u ponoć iz Zagreba i rano ujutro stigli u Bašku Vodu, gdje smo se malo odmorili i okupali. Nakon toga smo krenuli ka Hercegovini. Ideja je bila da se se što više zbližimo sa našim domaćinima, pa su nas oni ugostili po svojim kućama. Dio je članova ostao je u Širokom brijegu, a dio je otputovao dalje do Izbična. Domaćini su nam svima pripremili ručkove, te smo se družili u njihovim domovima, do vremena kada smo se morali pripremiti za nastup. U mjesnoj školi smo se obukli u nošnje i  u povorci krenuli prema polju gdje je održana ova manifestacija. Program je bio jako bogat, a mi smo najavljeni kao posebna atrakcija. Nakon nastupa feštali smo do jutarnjih sati uz zajedničku pjesmu i ples. 
Slijedećeg dana smo krenuli u obilazak Heregovine. Najprije smo svratili vidjeti čuvenu crkvu i samostan u Širokom Brijegu koja je posvečena Uznesenju Blažene Djevice Marije. Imali smo izuzetnu čast da nam je nakon obilaska crkve, rizničar otvorio riznicu, u kojoj smo vidjeli vrlo rijetke izloške, značajne za povijest tog kraja i katoličke crkve u Hrvata. Nakon toga smo otišli vidjeti sllp Kravice koji se nalazi na rijeci Trebižat. Ova prirodna ljepota kroz godinu privuče velik broj posjetitelja i uistinu ju je vrijedilo vidjeti. Naša slijedeća destinacija je bilo Herceg etno selo u blizini Međugorja. Tamo je sagrađeno je oko 50 kamenih objekata koji prikazuju tradiciju arhitekture i načina života u Hercegovini kroz minula stoljeća. Za kraj smo ostavili obilazak Mostara. Prošetali smo kroz satari grad i pogledali stari most. 
Nakon toga smo se vratili našim domaćinima, koji su za nas pripremili večeru i druženje.  Sliejdećeg jutra smo se oprostili od Izbićana i krenuli  u Bašku vodu na kupanje, a zatim kući.
7.9. Hrastin kod Osijeka- IV.festival mađarskog narodnog folklora Slavonije i Baranje, te Zagrebačke županije - dječji folklor i tamburaši
Nakon toga bilo je zavjetno hodočašće na Mariju Bistricu, gdje su bile zastupljen sve sekcije.
21.9. nastup na Trgu za Turističku zajednicu grada Zagreba veliki folklor i tamburaši
22.9. nastup na Trgu bana Jelačića za Turističku zajednicu grada Zagreba - sve sekcije
18.-20.10 Hand made fest u Puli - izložba sekcije Šestinskih švelja, švelje su se predstavile u emisiji radio Pule
24. listopada druženje u dvorcu Šestine
08.11.2013. Dječji vrtić „Iskrica“, Trnje;, pjevni nastup u različitim nošnjama -mali folklor, folklor i tamburaši
16. studenog  naše društvo je bilo domaćin proslave 30. Obljetnice Druženja triju bratskih društava: Prigorec- Markuševec, dr. Antun Radić-Okić i Sljemena. Druženje je poćelo sa svetom misom u crkvi sv. Mirka u Šetinama.
Po završetku sv. Mise, slijedilo je naše bratsko druženje u prostorima DVD Šestine. U svečanam okružju podjeljene su zahvalinice povodom ovog izuzetnog jubileja. Pošto su nam stare Povelje o bratimljenju jako izblijdjelele, izradila sam nove da ih imamo za trajno sjećanje.
17.11. humanitarni nastup za udrugu „Palčić“ odradili su dječji folklor i mali tamburaši
21.11. rođendanska čestitka za francusku veleposlanicu nejzinu ekselenciju gospođu Michèle Boccoz - nastupili su folklor i tamburaši
22.11. Kazalište „Trešnja“; nastup na sljavljeničkom koncertu 150.obljetnica OŠ Šestine - nastup folklora s malim folklorom i tamburašima
24.11. gostovanje u Viljevu folklor s tamburašima i ženskim zborom
Od 29.11-1.12.  održana je izložba u Šestinama sekcije Šestinskih švelja i opančara. Ove godine izložba je bila obogaćena malom etno revijom koju su pripremile naše vrijedne mlade švelje, koje su završile tekstilni fakultet i po struci su magistre kostimografije. Otvaranje su svojim nastupom popratili tamburaši i ženski zbor. Nakon otvaranja izložbe krenuli smo na božićni bal Agrokora, gdje smo u dvorcu Šestine svojim nastupom razveslili uzvanike.
14.12. gostovali su folkloraši i tamburaši na godišnjem koncertu Folklorne skupine „Kolo“ u Kulturnom centaru Pešćenica. Na nastupu su izvedene dvije koreografije (Prigorje, Posavina)
15.12. nastupali smo na manifestaciji Advent u Zagrebu, na Jelaćić placu. Ućestvovale su folklorna sekcija, ženski zbor i tamburaši, u isto vrijeme muški zbor je pjevao na božićnom domjenku Končarevih sindikalaca.
18.12. nastup za Družbu hrvatskog zmaja - tamburaši
19.12. nastup na božićnom domjenku mali folklor i mali tamburaši
 u isto vrijeme nastup na promociji knjige o Šestinama - muški zbor
21.12. nastup na humanitarnom koncertu u Vrapću - muški zbor
26.12.  Tradicionalni Božićni koncert u crkvi Sv.Mirka u Šestinama - sve sekcije
Na večer istog dana Božićni Koncert u Ciboni - nastupali muški i ženski zbor

 

Prošli mjesec Studeni 2018 Sljedeći mjesec
P U S Č P S N
week 44 1 2 3 4
week 45 5 6 7 8 9 10 11
week 46 12 13 14 15 16 17 18
week 47 19 20 21 22 23 24 25
week 48 26 27 28 29 30

NASTUPI

Nema događanja